DATA IS ALL ABOUT YOU

องค์กรแห่งนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท มาย โอเวอร์ ดาต้า ก่อตั้ง ณ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 โดยให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), Machine Learning, Business Intelligence, และให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการข้อมูลเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ Data Science ที่ทำงานด้านนี้มามากกว่า 20 ปี

ทีมงานของเราอาศัยอยู่ ณ ประเทศออสเตรเลีย โปรตุเกส และไทย เราคือองค์กรแห่งนวัตกรรมทางด้านข้อมูล (Data innovation team) ทีมงานของเราประกอบด้วยนักวิทยาศาตร์ทางด้านข้อมูล (Data scientists) นักคณิตศาสตร์ (Mathematicians) วิศวกร (Engineers) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security experts) และนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmers) ​

เมื่อต้องการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใด ๆ เราจะคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก และเลือกผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากที่สุด เราถือคติที่ว่า 'อยากทำอะไร ไม่สำคัญเท่าลูกค้าอยากได้อะไร'

 

เราให้การบริการทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างครบวงจร

ตั้งแต่ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคลาวน์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ

“ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์ นวัตกรรมใหม่ ๆ มักมาจากลูกค้า และเป็นอะไรที่ต้องคิดนอกกรอบ”  -เอกราช กลิ่นบุบผา -

กลุ่มลูกค้าของเราได้แก่ ธุรกิจขายปลีก ประกันภัย ธนาคาร เทคโนโลยี การคมนาคม การพนัน ยานยนต์ ด้านสุขภาพ และการศึกษา

Aon_logo
Bet.pt_logo
Precision_logo-white-background
ResMed_logo_digital_T
Solera_Holdings_Logo.svg
suncorp
TIM-logo-logotype-1024x768
Pernod_Ricard_logo_T
Office_Depot_logo
adria
Ambev_logo_resize.svg
Audatex-logo_1_50
credibom_400x250
emc-corporation__1534778173832
josemellosaude
mediamerchants_HORIZONTAL-1
narta_sphere
nova
 
 

บริการของเรา

การสร้างความมั่นคั่งและมั่นคงให้องค์กรที่ดีที่สุด คือการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) ซึ่งเป็นหัวใจในการวางแผนกลยุทธ์ของเรา 

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ทันสมัยในการทำการตลาดดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว และช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพในการบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างความแตกต่างของธุรกิจ ส่งผลให้มีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจได้

เรามุ่งมั่นเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และเข้าใจง่าย ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการวิเคราะข้อมูลเชิงลึก วิเคราะห์ Big Data โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประมวลผล เพื่อพยากรณ์ในการปรับปรุงยอดขาย ลดต้นทุน และเพิ่มกำไรให้กับองค์กรด้วยทีมงานมืออาชีพ และคุณภาพระดับสากล

วัฒนธรรมองค์กร

ระบบความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญก่อนสิ่งอื่น

ได้การรับรองมาตรฐานสากล

 - GDPR and ISO27001 

(certification in progress)

เชี่ยวชาญในการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร

รักษาความปลอดภัย IP ของลูกค้า

บริการด้วยใจ เป็นมิตร อย่างมืออาชีพ

โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม

มีการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

องค์กรแห่งนวัตกรรม

ทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน

หมายมุ่งความสำเร็จ เบ็ดเสร็จเพื่อลูกค้า

การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 

Happy Hour ทุกศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00

กับลูกค้าและคู่ค้า

 
 

ติดต่อเรา

ซิดนีย์และไทย - solutions@mindoverdata.com.au

ลิสบอน - solutions@mindoverdata.eu

© 2020 MOD - Mind Over Data & YoumanMOD

  • LinkedIn Social Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon