ระบบคลาวน์และอื่นๆ

(price under consultation)

  • ตรวจสอบทั้งเรื่อง Compliance Verification และ Cloud Security Protection เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลอันมีค่าขององค์กรจะยังคงปลอดภัยแม้จะมีการใช้งานอยู่ในระบบ Cloud ก็ตาม

  • การเก็บข้อมูลความของลูกค้าเพื่อนำมาออกแบบระบบ และเลือก Cloud Services ที่เหมาะสม รวมถึงออกแบบ Infrastructure โดยจะคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุน และงบประมาณที่ไม่สูงเกินไป แต่ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสม

  • การวิเคราะห์ แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยนำเสนอรายงานให้เห็นภาพรวมของธุรกิจ และนำข้อมูลทั้งหมดมาใช้งานแบบศูนย์กลางได้ (Business Intelligence)

มุ่งมั่น ฉับไว

บริการครบวงจร

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

© 2020 MOD - Mind Over Data & YoumanMOD

  • LinkedIn Social Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon